Obserwatorzy

sobota, 5 września 2020

Pomysł na lekcję polskiego z bohaterami "Stowarzyszenia Umarłych Poetów"...

JAK ZACZĄĆ?


 Zawsze zastanawiam się jak zacząć? I zawsze w takich momentach sprawdzają się fragmenty filmu "Stowarzyszenie Umarłych Poetów".  Ta lekcja łączy edukację polonistyczną z integracją, pozwala na dyskusję i działanie. Jest doskonałym elementem, który po fazie poznawczej, typowo relacyjnej pozwala delikatnie wejść w przedmiot. 


1. Dzielimy klasę na 3 zespoły.

I grupa - wypisuje wszystkie skojarzenia związane z poezją/literaturą,

II grupa - za pomocą rysunku przedstawia to, jak widzi poezję/literaturę,

III grupa - za pomocą pantomimy przedstawia jak rozumie poezję/literaturę.


Co wykonały moje grupy? Grupa, która miała wypisać skojarzenia- stworzyła listę pojęć, które odnosiły się do literatury w taki sposób: poeta, szkoła, przyroda, romantyzm, natchnienie. Grupa 2 - narysowała rzeczy, które pokazywały sieć powiązać literatury ze sztuką. Grupa 3 - przygotowała scenkę o tym, że poezją jest świat i ludzie. 

To było bardzo cenne doświadczenie dla nich. Zauważyli, że każdy patrzy na poezję inaczej. 

2. Po omówieniu powyższych działań, czytamy wiersz W. Szymborskiej "Niektórzy lubią poezję": 

Niektórzy-
czyli nie wszyscy.
Nawet nie większość wszystkich ale mniejszość.
Nie licząc szkół, gdzie się musi,
i samych poetów,
będzie tych osób chyba dwie na tysiąc.

Lubią-
ale lubi się także rosół z makaronem,
lubi się komplementy i kolor niebieski,
lubi się stary szalik,
lubi się stawiać na swoim,
lubi się głaskać psa.

Poezje-
tylko co to takiego poezja.
Niejedna chwiejna odpowiedź
na to pytanie już padła.
A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego
jak zbawiennej poręczy.3. Interpretujemy wspólnie podejście podmiotu lirycznego do poezji. Dyskutujemy o utworze, porównując stosunek podmiotu mówiącego do wniosków z poprzedniego ćwiczenia. 

4. Następnie włączamy fragmenty filmu "Stowarzyszenie Umarłych Poetów". Po każdym wyświetlonym fragmencie robimy przerwę na dyskusję. Są to fragmenty dotyczące rozumienia poezji - scena, w której Keating pozwala uczniom wyrwać kartki z podręcznika oraz scena z wejściem na stół.

                                                           źródło zdjęcia: www.filmweb.pl


5. Po dyskusji nad powyższymi fragmentami, zadajemy pytanie czy tworzenie poezji jest trudne? Czy ktoś z uczniów tworzy poezję? Włączamy fragment filmu "Stowarzyszenie Umarłych Poetów" i omawiamy sytuację, która ma w nim miejsce: 
6. Po omówieniu fragmentu, uczniowie dzielą kartkę papieru na 4 części. Każdy z uczniów na każdej części wypisuje: jeden czasownik, jeden rzeczownik lub przymiotnik, jeden spójnik i jeden wyraz, który przychodzi im w tym momencie do głowy. Dzielimy uczniów na 3 zespoły. Zadaniem młodzieży jest w danym zespole utworzyć wiersz z wypisanych przez siebie wyrazów. Każdy zespół prezentuje swój wiersz na forum. 

Zadanie to na początku wydaje im się niemożliwe lub trudne, ale potem ogarnia ich zdziwienie i radość, kiedy zauważają, że pokonali w sobie lęk i opór przed poezją. 

To jeden z utworów:

KWIATY

Marzyłam i pragnęłam śnić i kochać,
Niezdecydowany kot Klakier i śliczny królik...
Przyjechałam w góry, podzieliłam radość oraz czas.
Przeczytałam żółty zeszyt i położyłam się...
Oddech a morderstwo.

Autorki: Uczennice klasy 1a.

Anna Konarzewska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz