Obserwatorzy

środa, 4 kwietnia 2018

Szkolenie dla nauczycieli! Platforma www.szkolna24.pl


METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W SZKOLE
Tym razem podjęłam się szkolenia na platformie www.szkolna24.pl z zakresu metod rozwiązywania konfliktów. Autorką kursu jest Eliza Krzak. 


            Zawód nauczyciela wymaga od pedagogów więcej umiejętności interpersonalnych niż wiedzy. Badania jednoznacznie mówią, że im większe zdolności interpersonalne posiada nauczyciel, tym lepsze osiąga wyniki w swojej pracy dydaktycznej. To właśnie dzięki tej umiejętności przekazujemy wiedzę i nawiązujemy z uczniami relacje. Od czego zależą nasze umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich? Od poczucia własnej wartości, doświadczeń życiowych oraz znajomości psychologii.

            Nie ma życia bez konfliktów. Wszyscy jesteśmy różni, mamy inne charaktery, osobowość, potrzeby i oczekiwania. Podczas tego kursu dowiemy się, jak działa mechanizm stresowy. A posiadanie wiedzy z zakresu analizy transakcyjnej wraz z postawami życiowymi pozwala na wyjaśnienie i zrozumienie konfliktów, występujących między ludźmi. Dzięki tej wiedzy będziemy umieli podjąć odpowiednie działania, służące rozwiązaniu sytuacji problemowych. W jaki sposób prowadzić rozmowy z uczniami? Wszystko zależy od typu osobowości i postawy życiowej wobec siebie oraz innych. Więcej dowiecie się podczas kursu.


 

W rozwiązywaniu konfliktów w szkole stosuje się trzy rodzaje podejść:


   a)      Moralistyczne- czyli takie, które odwołują w rozmowie do odpowiednich norm moralnych i etycznych, panujących w społeczeństwie,
   b)      Legalistyczne – to te, które informują rozmówcę o zasadach, regulaminach, statucie oraz sankcjach, wynikających z ich nieprzestrzegania,
   c)      Humanistyczne – celem tych rozmów jest współpraca, ale przede wszystkim dialog, oparty na dojrzałości emocjonalnej oraz szacunku. Dzięki tej formie nauczymy podopiecznych odpowiedzialności i podejmowania samodzielnych decyzji. To właśnie tutaj wpisują się negocjacje i mediacje. 

To, którą regułę zastosujemy, rozwiązując konflikt, zależy od sytuacji. Metody legalistyczne na pewno nie przyniosą trwałego efektu. Z kolei za najlepsze rozwiązanie uważam metody humanistyczne, bo dzięki nim budujemy również autorytet nauczyciela wśród uczniów. Pamiętajmy, że umiejętności mediacyjne są również ważne dla nauczycieli w rozwiązywaniu konfliktów w zespole lub z dyrekcją.
Na kursie dowiecie się jakimi umiejętnościami powinien kierować się mediator. Poznacie zasady mediacji oraz jak ma wyglądać mediacja według modelu 6 kroków. Wiele interesującej i  praktycznej wiedzy!

            Umiejętność rozwiązywania konfliktów jest sztuką przydatną w pracy nauczyciela, ale również w życiu codziennym. Pozwala na utrzymanie dobrych relacji z innymi ludźmi oraz na realizację własnych potrzeb. Konflikt nie musi być doświadczeniem destrukcyjnym, często może przynieść nowe spojrzenie na świat i ludzi.

                                                                                                                 Powodzenia, 
                                                                                                                  Anna Konarzewska


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz