Obserwatorzy

czwartek, 31 stycznia 2019

Z TOLERANCJĄ NAM DO TWARZY...
WYNIKI KONKURSU


We wrześniu wspólnie z blogerką, Magdaleną Budą, autorką Frau Budy, otworzyłyśmy Ogólnopolski Konkurs dla Nauczycieli pod hasłem "Z tolerancją nam do twarzy". Konkurs polegał na stworzeniu autorskiego pomysłu na zajęcia wychowawcze o tematyce szeroko pojętej tolerancji. Przygotowaną przez siebie lekcję należało przeprowadzić w swojej szkole, aby efekty pracy przedstawić w sprawozdaniu.
Dziękujemy za wszystkie przesłane scenariusze i pomysły na lekcje. Wybór nie był prosty. Mamy wspaniałych nauczycieli w Polsce. Postanowiłyśmy wyróżnić dwa konspekty. Uwaga, uwaga... To zwycięzcy:  

* Marika Szmaj ze Szkoły Podstawowej w Masanowie 
oraz
* Krzysztof Grala z IV LO im. Marii Skłodowskiej- Curie w Chorzowie.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim nauczycielom odwagi i kreatywności.
Główną nagrodą jest publikacja wyróżnionych pomysłów na blogach "Być nauczycielem" oraz "Frau Buda". Nagrody książkowe wyślemy pocztą.
Dziś zaprezentujemy konspekt pani Mariki, a za tydzień zamieścimy na blogach scenariusz pana Krzysztofa. 
Anna Konarzewska
Magdalena Buda

  Temat: Z tolerancją nam do twarzy...

1.      Cele ogólne:
- uwrażliwienie na problem tolerancji,
- wyrabianie poczucia empatii,
- zrozumienie, że niepełnosprawność nie jest ograniczeniem, tylko przeszkodą w dążeniu do celu i realizacji marzeń,
- wczucie się w sytuację osób niepełnosprawnych.
2.      Cele szczegółowe:
- wie, czym jest tolerancja,
- potrafi rozróżnić zachowania społecznie akceptowalne oraz te, których akceptować nie należy,
- rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych,
- wie, że osoby niepełnosprawną, mogą spełniać się tak samo jak osoby zdrowe,
- potrafi okazać empatię.
3.      Metody pracy:
- burza mózgów,
- pokazowa,
- praktycznego działania.
4.      Formy pracy
- indywidualna,
- grupowa.
5.      Środki dydaktyczne:
- zdjęcia i krótkie opisy sławnych osób niepełnosprawnych wraz z opisami ( Lionel Messi – autyzm – piłkarz, Oscar Pistorius – biegacz bez nóg, Jan Mela – stracił lewe podudzie i prawe przedramię – podróżnik, Amy Purdy – nie ma nóg – jeździ na snowboardzie, brała udział w „Tańcu z gwiazdami, Winnie Harlow – modelka – choruje na bielactwo, Stephen Hawking – geniusz nauki – całkowicie sparaliżowany, Ludwig van Bethowen – kompozytor – nie słyszał).
- fragment filmiku z eksperymentem Clarka - https://www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM,
- krzesło,
- kartki papieru,
- ołówki.
- Test: Czy jestem osobą tolerancyjną.
a.      Małżeństwa powinny dobierać się według zasady podobieństwa, rasy, wyznania, lub warstwy społecznej.
b.      Niskie czoło świadczy o miernej inteligencji.
c.       W ramach jednego państwa powinni żyć ludzie jednej narodowości.
d.      Za zabójstwo należy karać śmiercią.
e.      Blondynki są delikatniejsze od brunetek.
f.        Kobiety są mniej inteligentne niż mężczyźni.
g.      Chłopi są uparci.
h.      Wszyscy Cyganie kradną.
i.        Rosjanie to jedna wielka mafia.
j.        Szkoci są skąpi.
k.       Francuzi to lekkoduchy.
l.        Włosi lubią śpiewać i tańczyć.1.      Przebieg zajęć:
Powitanie. Wprowadzenie do tematu. Nauczyciel pyta uczniów, czy są tolerancyjni. Czym jest tolerancja? Jakie zachowania i postaw są akceptowalne. Przykład:, co zrobić w sytuacji, gdy pijany kierowca chce jechać samochodem, co w sytuacji, gdy, ktoś nie chce śpiewać kolęd z powodu innego wyznania, itp. Dyskusja, czy takie zachowania należy akceptować, co robić w w/w sytuacjach.

Nauczyciel podaje kilka przykładów -  stereotypów, np. Cyganie kradną. Uczniowie sami dochodzą do tego, że zdania wypowiedziane przez nauczyciela są stereotypami. Prezentacja filmiku z eksperymentem Clarka, omówienie. 


Nauczyciel prezentuje uczniom pustą białą kartkę, uczniowie mają sobie wyobrazić, że jest to nowy uczeń. Sami wymyślają dla niego imię oraz rodzaj niepełnosprawności. Tworzą historyjkę, w której uczeń nie jest akceptowany przez klasę, wymieniają negatywne komentarze pod jego adresem. Przy każdym negatywnym zdaniu, nauczyciel coraz bardziej zgniata kartkę. W końcowej części historii uczeń znajduje przyjaciela i znów jest szczęśliwy. Nauczyciel rozwija kartkę. Zadaję pytanie- czy po całej historii uczeń (kartka) jest taki sam? Wyciągnięcie wniosków, że każde negatywne zdarzenie, przejaw braku tolerancji, nawet pomimo szczęśliwego zakończenia zostawia ślad na zawsze.

Każdy uczeń dostaje zdjęcie i krótką notkę z życiorysu sławnej osoby niepełnosprawnej, po zapoznaniu się z materiałem, prezentuje grupie swoje zdjęcie i opis. Dyskusja na temat, tego, że żaden rodzaj niepełnosprawności nie wyklucza realizacji swoich marzeń.

Nauczyciel stawia na środku sali krzesło, uczniowie kolejno podchodzą do krzesła, siadają przed nim i próbują na nie usiąść bez użycia siły nóg. Omówienie odczuć uczniów.

Uczniowie dostają kartki i ołówki ich zadaniem jest narysować rysunek bez użycia rąk, po skończonej pracy uczniowie prezentują grupie swoje rysunki i mówią, co miały przedstawiać. 

Przeprowadzenie testu na tolerancji, krótkie omówienie, wybranych pytań. (test zamieszczono wyżej - w pozycji: środki dydaktyczne).

Nauczyciel rysuje koło na tablicy we wnętrz wpisuje „dobra klasa”, uczniowie wymieniają wartości, jakie chcieliby, aby były w ich klasie. Nauczyciel hasała uczniów zapisuje w postaci promieni wokół koła. Nauczyciel zwraca uwagę, aby tymi zasadami kierowali się w klasie, ale także w kontaktach z innym osobami.

Na zakończenie każdy uczeń pisze list do kolegi, który spotyka się w szkole z szykanami i brakiem tolerancji.

Po zebraniu prac nauczyciel dziękuje uczniom za zajęcia i krótko podsumowuje omawiany temat.


autorka: Marika Szmaj

1 komentarz:

  1. Gratuluję autorce scenariusza. No i oczywiście wielkie brawa dla autorek konkursu. Ciekawy pomysł i tyle dobrego z tego wynika. Super.

    OdpowiedzUsuń